Transzparencia

Etikusan, átláthatóan és tisztességesen cselekszünk

Scroll
Banner
Célkitűzéseink
Az egyének biztonságáért, egészségéért és jólétéért való felelősségvállalás a működésünk minden szakaszában érvényesül, beleértve az ellátási láncokat is. Irányelvünk, hogy olyan beszállítókkal dolgozzunk együtt, akik ugyanolyan társadalmi és környezetvédelmi normákra törekszenek, mint a CETIN Hungary. A CETIN Hungary működésének minden területén elkötelezett a jogszabályok és nemzetközi szerződések betartása mellett, minden tevékenységében, bármely harmadik féllel és hatósággal, valamint a társult vállalkozásokkal szemben.

2024-ben munkavállalóinkat fejlesztjük a fenntarthatósági témakörben

Fenntarthatósági képzéseket vezetünk be, amelyekkel célunk, hogy 2024-re a felsővezetők 100 százaléka és a munkavállalók legalább 50 százaléka részt vegyen a képzésben.

Beszállítói kapcsolatokra vonatkozó terv 2024-ben

2024 végéig kidolgozunk egy tervet, amely a kulcsfontosságú beszállítókkal folytatott párbeszédre vonatkozóan határoz meg eljárásokat az éghajlatváltozással, a környezettel, az etikával, az egészséggel, a biztonsággal és a termékfelelősséggel kapcsolatos értékeink összehangolásáról.

Visszaélés-bejelentő csatorna minden érdekelt fél számára

Minden érdekelt fél számára visszaélés-bejelentési mechanizmus működtetése.

Eredményeink

A felsővezetők 100 %-a fenntarthatósági képzésben részesült

Holdingvállalatunk, a PPF Telecom Group öt modulból álló online tanfolyamot dolgozott ki a fenntarthatóságról, amelyet 2024 januárjáig a felsővezetők 100 százaléka teljesített.

Beszállítói kapcsolatokra vonatkozó terv

Átfogó beszállítói kapcsolati tervet dolgozunk ki. Holdingvállalatunk, a PPF Telecom Group létrehozta a Beszállítói magatartási kódexet, hogy a legfontosabb beszállítóinkkal megkezdjük az éghajlatváltozással, etikával, az emberi jogok védelmével, az egészséggel és biztonsággal, valamint a termékfelügyelettel kapcsolatos értékeink összehangolását, amelyet 2024 első negyedévében közzétettünk a honlapunkon. Az iparági legjobb gyakorlatokhoz való igazodás érdekében együttműködünk a hasonló vállalatokkal és iparági szakértőkkel.

Visszaélés-bejelentő csatorna minden érdekelt fél számára

Létrehoztuk a visszaélés-bejelentő irányelvünket, hogy teljes mértékben megfeleljünk a helyi szabályozásnak, a holdingtársaságunk PPF Telecom Group elvárásainak, valamint a jó iparági gyakorlatnak. Ennek részeként bevezettünk visszaélés-bejelentő csatornákat, melyhez honlapunkon keresztül minden érdekelt fél közvetlenül is hozzáférhet.