Legal notice

CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Seat: H-2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Registration Court: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (Court of Registration of the Budapest Environs Regional Court)

Registration No.: Cg. 13-10-042052